Kontakt

U kontakt formi u prozoru za poruku ispišite sledeće podatke ukratko:

Osnovne informacije

Ime, prezime, godine, pol, težina,

Cilj

Šta konkretno želite da postignete treningom?

Napomene

Da li imate alergiju na neku namirnicu, neki medicinski zahvat koji bi mogao da utiče na treninge, bilo šta što smatrate relevantno za Vaše zdravlje (pri komunikaciji ćete svakako dobiti formu sa pitanjima o Vašem zdravlju).